Lietuvių mitologiniai vardai

Šiame sąraše pateikti senovės lietuvių mitologiniai vardai. Ne visi jie šiandien suprantami. Kai kurie iš jų yra kalbininkų atkurti pagal istorinius šaltinius.
 • Algisdievų pasiuntinys
 • Apidomė– gyvenamosios vietos keitimo dievas ar deivė
 • Andajus, Andojas  -kronikose minimas kaip aukščiausiasis dievas, manoma, kad jo šaukėsi kariai mūšio lauke
 • Atlaibas – dievas, kurio pareigos nežinomos
 •  Aukštėjasaukščiausiasis dievas
 • Austėja – bičių deivė, – šeimos gausintoja, ištekančių moterų, šeimynos, rimtų ir santūrių moterų globėja
 • Aušlavis, Aušaitis, Aušautas, Aušveitis, Aušveikas  – paliegėlių, ligonių Dievaitis
 • Aušra( Aušrelė– aušros spindulių deivė, saulėtekio deivė, Saulės duktė
 • Aušrinė – Aušros deivė, Dangaus deivė, Rytmetėlė, Gražuolė, marių pana. Galimai Venera
 • Auštaras, Auštara – dievybė rodanti mirusiems kelią į rojų
 • Auštrinis, Audenis,  Auštra  – šiaurės ryčių vėjas, budintis prie rojaus vartų ir šviečiantis kelią einantiems į rojų.
 • Aušveitas– Aušrinės brolis
 • Autrimpas–  prūsų vandenų dievas
 • Ąžuolas– Eglės sūnus
 • Babilas, Bubilas – medaus ir bičių dievas
 • Bangpūtys – jūros, audros bei vėjo  dievas
 • Barkus– kunigaikščio Palemono sūnus, pagal legendą  įkūręs Jurbarko miestą
 • Baubis –  galvijų dievas, globojo galvijus
 • Bentis – bendrakeleivių  dievas
 • Bezlėja (Zlėja) – vakaro sutemos deivė
 • Beržulis, Biržulis – beržų – beržų lapijos bei sulos dievybė
 • Blizgulis – sniego dievas
 • Brėkšta – sutemų deivė,  sapnų dievybė, ankstyvo ryto deivė
 • Budintoja – žadinanti iš sapnų dievybė
 • Butė – išminties deivė
 • Lada –  Didžioji deivė
 • Dalia–  deivė dalijanti likimą
 • Davėjas – dovanų dievas
 • Derintojas (Ligyčius)- taikos dievas
 • Diedievaitė – viena iš marių deivių
 • Dimstipatis – namų, sodybos,  ugnies dievas
 • Dirvolika,  Dirvolira  – namų ir sodybos deivė, kuriai aukotos kiaulės
 • Diviriksas – manoma, kad tai yra vienas iš Perkūno vardų
 • Drebkulys – drebėjimo dievas
 • Dugnai  -dievybė prižiūrinti supiltus miltus
 • Dvargantis – dievas, saugantis  sodybą, kiemą
 • Eglė– mitinė mergelė , Žilvino žmona, pavirtusi į Eglę
 • Ėratinis, Ėraitis,  – globoja ėriukus.
 • Ežerinis – ežero dievas
 • Gabija, Gabėta, Gabė, Ugnija, Ugninė , Polengabija, Pelengabija, Matergabija – ugnies deivė
 • Gabjauja – globoja nuimtus javus ir  kluonus.
 • Gaila – nakties dvasia, sapnuose kankinanti žmones
 • Ganiklis – ganiavos dievas.
 • Gardaitis – vėjų, liūties, audros dievas, jūreivių globėjas
 • Gardunytis– ėriukų globėjas
 • Giltinė – mirties deivė
 • Gimbutas– Kunigaikščio Kunasijaus, Kauno įkūrėjo  sūnus
 • Girstis, Giraitis – miško  dievas
 • Gulbis – gulbių dievas, geroji kiekvieno žmogaus dvasia, panaši į angelą
 • Žaltys – namų, židinio, mirusių protėvių, gerovės, sveikatos ir vaisingumo dievybė
 • Gondas, Gonda – mergelių garbinamas dievas, vestuvių dievas, globojo seksualinius santykius ir saiką
 • Gulbidievas, Gulbis – gulbių Dievas
 • Indraja– Saulės duktė
 • Javinė – javų deivė, vienas iš Žemynos vardų
 • Jėvulis – ievų dievas
 • Jagaubis – kalvių žaizdro ugnies dievas
 • Jorė, Jorilė , Jorūnė,  Joris, Jorigis, Jorūnas – pavasario Perkūno ir žalumos dievas
 • Jumpira – marių dvasia, valdžiusi audras ir vėjus
 • Jūratė–  deivė  gyvenusi marių dugne
 • Kastytis– žvejo sūnus, pamilęs Jūratę
 • Karorius, Kauriraris– arklių ir karo dievas.
 • Karvaitis – dievas, globojantis veršelius.
 • Keliukis– kelių ir takelių dievas
 • Kerpyčius – miško dievas
 • Kernius– kunigaikščio Kunasijaus, Kauno įkūrėjo  sūnus
 • Kirnis – vyšnių medžių dievas
 • Kolera – Maro palydovė, epideminių  ligų deivė.
 • Kovas – trečiasis mėnesis, karo ir jėgos Dievas.
 • Kurka – manomai derlingumo dvasia
 • Krugis – kalvių dievas
 • Krukis, Kriukis, Kiaulių Kriukis – paršų ir kiaulių dievas
 • Krūminė – javų dievybė
 • Kunas, Kunasijus– mitinio kunigaikščio Palemono sūnus, įkūręs Kauno miestą
 • Laima, Laimė – lemianti žmonių likimą jiems gimstant, globojanti gimdyves, moterų globėja, prižiūrėjo gimdyves, globojo naujagimius, jų sveikatą ir likimą.
 • LaimaDalia – gėrybių gausintoja arba mažintoja
 • Laukpatis, Lauksargis, Laukpatimas  – dirbamų laukų ir gyvulių globėjas, lauko dievas
 • Laumė – Laimai giminiška Deivė, duodanti ir atimanti gėrybes, vaisingumą, nešanti mirtį.
 • Lazdona – lazdynų deivė,  globojo lazdynus.
 • Lėta – laisvės deivė
 • Lietuvonis, Lytuvonis – tai dievas, teikiantis lietų.
 • Lyginčius – teisės ir sandoros dievas
 • Magyla – mirties deivė, Giltinės tarnaitė
 • Maras – maro epidemijos sukėlėjas
 • Medeina, Medeinė –  miško ir girių deivė, medžioklės globėja
 • Mėletėlė – dažų bei spalvų deivė.
 • Mėnulis, Mėnuo – nakties šviesos Dievas, karys, kunigaikštis, augalijos augimo skatintojas
 • Milda – meilės, piršlybų ir laisvės  deivė
 • Nijolė, Nija  – požemio deivė, deivės Krūminės duktė
 • Naglis– milžinas
 • Neringa -milžinė mergelė
 • Nonadievis, Nunadievis – iškraipyta aukščiausiojo dievo vardo forma
 • Nosolius, Nosolus– javų dievas
 • Pagirnis– susijęs su žalčiais
 • Pajauta – sudievinta asmenybė, legendinio Lietuvos kunigaikščio Kerniaus duktė
 • Palemonas– mitinis Lietuvos kunigaikštis, pradėjęs Palemono dinastiją, tariamai pabėgęs iš  Italijos
 • Pažarinis– Saulės sūnus, Merkurijaus vardas
 • Patrimpas–  tekančių vandenų, derlingumo ir visokeriopos sėkmės dievas
 • Pergrubijus – pavasario ir augmenijos dievas
 • Pergubrius – globojo laukų darbus.
 • Perkūnas, Dievaitis, Dundusėlis, Dundulis, Dundutis, Poškutis, Šarkutis  – kunigaikščio ir jo karių dievas, griaustinio, žaibo ir audros dievas, dangaus, dievų ir žemės karalius, gamtos valdovas, laiduojantis vaisingumą, teikiantis lietų.
 • Pilėnas– kunigaikščio Margirio vardas
 • Pilvytis, Pilnytis – turto ir pertekliaus dievas
 • Pizius – seksualinių santykių dievas
 • Poklius, Pikulis – pragaro dievas
 • Palengabija, Polengabija – ugnies dievybė
 • Praamžis, Praamžius, Prakorimas – aukščiausias lietuvių dievas
 • Praurimė – šventosios ugnies deivė
 • Prigirstis– klausos dievas
 • Pušaitis, Puškaitis– barsukų ir kaukų globėjas
 • Ragainė, Ragana – miškų deivė, miško gilumos ir tamsos deivė
 • Ragutis, Rūgutis, Raugupatis – midaus darytojų, bartininkų, aludarių, degtrinės varytojų dievas
 • Raitininkas – karo dievas
 • Raivedys– literatūrinis padavimų herojus
 • Rasa, Rasuolė, Rasytė –  Aušrinės pasirodymas ir jos karoliai. Vegetacijos gavintoja, deivės Kupolės pagalbininkė
 • Ratainyčia – arklių dievybė
 • Rugių boba – rugiuose gyvenusi dievybė
 • Rūgutis – fermentacijos ir patiekalų dievas
 • Rungis – malūnininkų dievas
 • Salus – dievas, kurio funkcijos nežinomos
 • Saulė – šviesos, šilumos ir gyvybės davėja
 • Sėlija– Saulės duktė, galimai Saturnas
 • Skalsa – gausumo, palaimos, pilnatvės deivė
 • Slogutis – sloginanti dvasia.
 • Srutis – dažų dievas, minimas kartu su Mėletėle.
 • Sutvaras – galvijų bandos dievas
 • Spera– kunigaikščio Palemono sūnus
 • Šeimės dievas – šeimos dievas globėjas
 • Šilinyčius – sąmanų dievas
 • Šventpaukštinis – paukščių, tiek naminių, tiek laukinių globėjas.
 •  Tavalas, Teliavelis – kalvis galiūnas  milžinas . Jis nukalė  Saulę ir įmetė ją į dangų. Gerų paslaugų dievas
 • Tiklis– javų dievas
 • Trotytojas – kibirkštis užgesinantis dievas
 • Ublanyčia – deivė, globojanti kiekvieną maldautoją
 • Undinė– mitinė upių  ar vandens telkinių  gyventoja
 • Upinė, Upyna, Upa, Upinis – upių, šaltinių, vandenų dievybė.
 • Upinis – tekančių vandenų globėjas
 • Užpelenė – viena iš namų ugnies deivių
 • Vaidevutis– legendinis prūsų kunigakštis
 • Vaidilutė– šventos ugnies saugotoja
 • Vaiva– vienas iš deivės Laimos vardų
 • Vaivora– Saulės duktė
 • Vaisgamta, Vaižgantas – linų ir kanapių globėja( globėjas)
 • Vakarinė– Saulės duktė
 • Valgina,  Valginė – globoja naminius gyvulius, nulemia gyvulių pašaro skalsumą.
 • Vandenė– upių būtybė, Undinė
 • Vėjopatis – vėjo dievas, dažniausiai garbinamas žvejų.
 • Velinas – požemio Dievas, mirusiųjų globėjas.
 • Veliona – amžinybės, amžinos vilties, būsimo pomirtinio gyvenimo ir mirties deivė
 • Vėjas– visažinanti ir visaišmananti ir visagalė dangaus būtybė. Visatos kūrėjas
 • Viesulas-požemio dvasia,  kuri pasirodo prieš audrą
 • Šeryčius– piemenų dievas
 • Žemėpatis,  Žemininkas,  Žemynas,Žemopatis, Žemynėlis   – žemės, derliaus, namų dievas, sodybos bei vietovės dievas
 • Žemyna, Žemynėlė –  Motina Žemė , žemės derlingumo deivė, avių deivė, gėlių davėja
 • Žiburinis – vienas kraupiausių lietuvių sakmių personažų, kurį vien pamatęs žmogus iš išgąsčio galėjo numirti
 • Žiezdrė– Saulės duktė, Marso planeta
 • Žilvinas– mitinė būtybė gyvenusi marių dugne, Eglės vyras.Žalčių karalius.
 • Žvaigždikas – šviesos dievas
 • Žvorūna, Žvorūnė, Žvėrinė, Žvėrūna  – mišką, žvėris bei medžioklę globojanti deivė.
Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *