Šventieji globėjai

Šventieji globėjai yra Šventieji, į kuriuos kreipiamasi užtarimo ir pagalbos mūsų kasdieniniuose reikaluose. Žemiau pateikiamas išsamus  profesijų ir ligų sąrašas,  bei sąrašas Šventųjų globėjų galinčių užtarti šiuose reikaluose bei profesijose.

14 Šventųjų pagalbininkų

Šventieji globėjai

Koks Šventasis Globėjas ką ir kada užtaria?

 

A

Abscesus ir pūlinius turinčius – Šv. Aspazijus, Šv. Jobas Patriarchas
Acto gamintojus- Šv. Vincentas
Advokatus –  Šv. Genezijus; Šv. Ivas; Šv. Tomas Moras
Akių ligomis sergančius – Šv. Liucija, Šv. Odilė
Akluosius- Šv. Otilija; Šv. Rafaelis; Šv. Apaštalas Tomas; Šv. Liucija, Šv. Alicija
Akmenskaldžius- Šv. Klemensas, Šv. Barbora
Aktores- Šv. Pelagija (Marina)
Aktorius globoja-  Šv. Genezijus, Šv. Vitas
Akušerius globoja- Šv. Raimundas Nonatas; Šv. Pantaleonas
Alpinistus-  Šv. Bernardas
Alyvą -Šv. Baltramiejus
Aludarius-  Šv. Augustinas; Šv. Lukas; Šv. Mikalojus Myrietis, Šv. Bonifacas, Šv. Medardas, Šv. Arnulfas
Aludžių savininkus – Šv. Baltramiejus
Amatininkus – Šv. Baltramiejus
Amputuotuosius – Šv. Antanas
Anesteziologus- Šv. Rene Goupil
Antrąsias santuokas -Šv. Adelaidė
Apendicitu sergančius – Šv. Erazmas
Apopleksija (Insultu )sergančiuosius – Šv. Andriejus Avelinas, Šv. Volfgangas
Apsaugos darbuotojus- Šv. Ambraziejus
Apsėstuosius -Šv. Brunonas
Apsinuodijusius: Šv. Benediktas
Archeologus:  Šv. Damazas; Šv. Jeronimas, Šv. Elena
Architektus-  Šv. Barbora; Šv. Apaštalas Tomas
Artileristus-  Šv. Barbora
Astronomus-  Šv. Domininkas Sienietis
Atgailaujančiuosius –  Šv. Marija Magdalena; Šv. Marija Egiptietė
Atletus – Šv. Sebastijonas
Atsiskyrėlius – Šv. Antanas; Šv. Gilas; Šv. Hilarijonas, Šv. Aurelija
Audėjus –  Šv. Anastazija; Šv Anastazijus; Šv. Paulius Atsiskyrėlis, Šv. Anupras
Aukles – Šv. Kotryna Sienietė; Šv. Elzbieta Vengrė
Auksakalius-  Šv. Anastazijus; Šv. Dunstanas
Autizmu sergančius – Šv. Ubaldas
Aviatorius, lakūnus – Šv. Juozapas Kupertinietis; Šv. Teresė
AIDS sergančiuosius – Šv. Teresė

B

Bakalaurus – Šv. Aleksandras Pipodietis
Bakalėjiinkus-  Šv. Mikalojus
Bakterinėmis infekcijomis sergančius – Šv. Agripina
Bankininkus – Šv. Matas
Baldžius-  Šv. Ona, Šv. Juozapas
Batsiuvius-  Šv. Krispinas, Šv. Krispinijonas, Šv. Baltramiejus
Belaisvius ir įkaitus- Šv. Morkus, Šv. Medardas
Benamius- Šv. Benediktas Juozapas Labras
Berniukus –  Šv. Mikalojus; Šv. Aloyzas
Besomokančiuosius-  Šv. Ambraziejus
Beviltiškon situacijon patekusius-  Šv. Grigalius; Šv. Judas (Tadas); Šv. Rita
Bibliotekininkus-  Šv. Jeronimas
Bitininkus-  Šv. Ambraziejus; Šv. Bernardas; Šv. Modomnokas, Šv. Baltramiejus
Bites- Šv. Ambraziejus
Buhalterius –  Šv. Matas
Buriuotojus – Šv. Adjutoras

C

Cerebraliniu paralyžiumi sergančius, nuo cerebrinio paralyžiaus saugo -Šv. Servulas
Chirurgus – Šv. Kozmas ir Šv. Damijonas
Choristus -Šv. Dominykas Savijus
Čiuožėjus – Šv. Liudvina

D

Dailides: Šv. Juozapas
Dailinikus-  šv. Lukas
Daininkus-  Šv. Cecilija; Šv. Grigalius Didysis
Dantų skausmus kenčiančius – Šv. Apolonija; Šv. Medardas; Šv. Osmundas, Šv. Antipas
Dantų technikus -Šv. Apolonija
Darbininkus-  Šv. Juozapas, Šv. Laurynas
Daržininkus- Šv. Adomas
Dažytojus- Šv. Mauricijus, Šv. Lidija
Derlių –  Šv. Ansovinas
Djakonus –  Šv. Laurynas; Šv. Steponas
Diplomatus –  Šv. Gabrielius
Diržų dirbėjus- Šv. Aleksius
Donorus – Šv. Januarijus
Druską -Šv. Baltramiejus
Duobkasius –  Šv. Antanas Egiptietis
Durininkus- Šv. Kristoforas, Šv. Konradas
Dvasininkus-  Šv. Gabrielius

E

Elegetaujančius-  Šv. Aleksijus; Šv. Benediktas Juozapas Labras
Emigrantus-  Šv. Pranciška Ksavera Kabrini
Epilepsija sergančiuosius-  Šv. Vitas; Šv. Dimpna, Šv. Viviana, Šv. Baltazaras
Eucharistines kongregacijas ir draugijas – Šv. Paskalis Bailonas
Europą – Šv. Brigita

F

Fejerverkų gamintojus – Šv. Barbora
Filosofus-  Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Justinas

G

Gaisrininkus-  Šv. Florijonas; Šv. Agota; Šv. Laurynas
Galvos skausmus kenčiančius-  Šv. Teresė Avilietė; Šv. Gereonas; Šv. Steponas
Galvijus – Šv. Brigita
Gandrus -Šv. Agrikola
Geologus -Šv. Barbora
Gerą orą- Šv. Agrikola
Gėlininkus- Šv. Darata; Šv. Teresė
Gerklės ligomis sergančiuosius –  Šv. Blažiejus; Šv. Balbina, Šv. Andriejus
Gimdyves-  Šv. Ona
Gimdymo skausmus kenčiančius- Šv. Erazmas, Šv. Godehardas
Ginklakalius – Šv. Maurikijus, Šv. Barbora
Gydytojus – Šv. Kozmas ir Šv. Damijonas; Šv. Lukas; Šv. Panteleonas; Šv. Rafaelis
Gyvulius ir paukščius – Šv. Pranciškus Asyžietis

I

Inžinierius-Šv.Ferdinandas III, Šv. Barbora, Šv. Benediktas
Išdavystės aukas – Šv. Aleksandras Pipodietis
Išminuotojus- Šv.Barbora
Ištekėjusias moteris- Šv. Monika
Įsimylėjusiuosius – Šv. Valentinas; Šv. Rafaelis
Įtėvius- Šv. Adelaidė

J

Jaunimą-  Šv. Aloyzas Gonzaga; Šv. Jonas Berchmanas; Šv. Gabrielius Posenti
Juodadarbius- Šv. Izidorius Artojas; Šv. Jokūbas; Šv. Jonas Boskas
Juvelyrus- Šv. Eligijus
Juodaožius- Šv. Petras Klavietis
Jūreivius – Šv. Erazmas; Šv. Eulalija; Šv. Petras Gonzalesas; Šv. Kristoforas, Šv. Pranciškus Paulietis, Šv. Barbora

K

Kailiadirbius –  Šv. Krispinas, Šv. Krispinijonas; Šv. Simonas
Kalnakasius – Šv. Barbora, Šv. Benediktas
Kalvius – Šv. Brigita, Šv. Dunstanas
Kalėjimus –  Šv. Jonas Kafaso
Kalinius – Šv. Barbora; Šv. Dizmas; Šv. Rokas, Šv. Vincentas, Šv. Beatričė
Kanauninkus- Šv. Raimundas Penjafortietis
Kankinius -Šv. Zuzana, Šv. Viviana
Kareivius –  Šv. Jurgis; Šv. Adrijonas; Šv. Ignotas Lojola; Šv. Joana Arkietė; Šv. Martynas Turietis; Šv. Sebastijonas
Karštine sergančius- Šv. Amalija, Šv. Abraomas, Šv. Adelaras, Šv. Aldegunda, Šv. Aamdėjus, Šv. Amalbera, Šv. Amandas, Šv. Andriejus, Šv. Antoninas, Šv. Armagilas, Šv. Benediktas, Šv. Blezas, Šv. Kastoras, Šv. Kastulas, Šv. Klaudijus, Šv. Koletė, Šv. Kornelijus, Šv. Domicijonas, Šv. Dominykas, Šv. Genovaitė, Šv. Gertrūda, Šv. Hugas, Šv. Idesbaldas, Šv. Petras. Šv. Makarijus, Šv. Petronėlė, Šv. Radegunda, Šv. Raimondas, Šv. Remigijus, Šv. Severas
Kaulų ligomis sergančius, nuo kaulų ligų saugo – Šv. Romedijus
Kaulų lūžiais sergančius,nuo kaulų lūžių saugo -Šv.Drogas,Šv. Stanislovas Kostka
Kavos pardavėjus- Šv. Morkus
Katalikiškąsias akcijas –  Šv. Pranciškus Asyžietis
Katalikų rašytojus- Šv. Pranciškus Salezietis
Katalikišką spaudą- Šv. Pranciškus Salezietis
Katalikiškąją Studentų Draugiją – Šv. Konradas Parzemietis
Katechetus – Šv. Karolis Boromėjas; Šv. Robertas Belarminas
Keliautojus – Šv. Antanas Paduvietis; Šv. Kristoforas; Šv. Rafaelis, Šv. Brigita
Kenčiančias sielas – Šv. Mikalojus Tolentinietis
Kepėjus – Šv. Elzbieta Vengrė; Šv. Honoratas; Šv. Mikalojus, Šv. Baltramiejus, Šv. Blažiejus
Kiaules -Šv. Antanas
Kirpėjus (moterų) – Šv. Marija Magdalena
Kirpėjus  (vyrų)- Šv. Kozmas, Šv. Damijonas; Šv. Martynas Poresas
Klebonus – Šv. Jonas Vianėjus
Klierikus – Šv. Jonas Berchmanas
Knygryšius- Šv. Petras Celestinas, Šv. Bonifacas, Šv. Baltramiejus
Knygų pardavėjus –  Šv. Dievo Jonas
Komersantus- Šv. Pranciškus Asyžietis; Šv. Mikalojus Myrietis
Komikus- Šv. Vitas
Kosmonautus – Šv. Juozapas Kupertinietis
Kraujuojančius,nuo nukraujavimo saugo – Šv. Liucija,Šv. Veronika
Kraujo užkrėtimas, nuo kraujo užkrėtimo saugo -Šv. Kastulas
Krūties vėžiu ir krūties ligomis sergančius-Šv. Agota
Krūties vėžiu sergančius- Šv.Agota,Šv. Aldegunda, Šv. Žilis,Šv. Peregrinas
Kubilius-  Šv. Mikalojus Myrietis
Kurčiuosius – Šv. Pranciškus Salezas
Kūdikius – Šv. Brigita
Kvepalų gamintojus – Šv. Marija Magdalietė

L

Labdaringąsias draugijas –  Šv. Vincentas Paulietis
Lankininkus – Šv. Sebastijonas
Leidėjus-Šv.Jonas Boskas
Lektorius – Šv. Bedas
Liejikus – Šv. Blažiejus
Ligonines – Šv. Kamilius Lelietis; Šv. Dievo Jonas ; Šv. Judas Tadas
Ligoninių darbuotojus-  Šv. Bazilijus Didysis; Šv. Pranciškus Ksaveras, Šv. Vincentas
Ligoninių administratorius – Šv. Pranciška Ksavera Kabrini
Ligonines-  Šv. Dievo Jonas ; Šv. Mikalojus; Šv. Kamilius Lelietis, Šv. Vincentas
Liūtus -Šv. Morkus

M

Maldininkus-  Šv. Aleksijus; Šv. Jokūbas
Malūnininkus –  Šv. Arnulfas; Šv. Viktoras, Šv. Blažiejus
Matematikus – Šv. Barbora
Medicinos slaugytojus-  Šv. Agota; šv. Kamilius Lelietis, Šv. Jonas (Dievo); Šv. Aleksijus; Šv. Rafaelis
Medicinos technikus: Šv. Albertas Didysis
Medžiotojus- Šv. Eustachijus; Šv. Hubertas
Meduolių kepėjus- Šv. Ambraziejus
Melžėjus -Šv. Brigita
Menininkus- Šv. Lukas, Šv. Adomas
Meną-  Šv.Kotryna Bolognietė
Mergaites- Šv. Agnietė; Šv. Kotryna; Šv. Uršulė; Šv .Mikalojus
Metalurgus-  Šv. Barbora
Mezgėjus – Šv. Blažiejus
Mėlynių turinčius,nuo mėlynių saugo- Šv.Amalburga
Mėsininkus- Šv. Antanas Egiptietis; Šv. Adrijonas; Šv. Lukas, Šv. Baltramiejus
Mirštančiuosius-  Šv. Barbora; Šv. Juozapas, Šv. Benediktas
Misionierius Vyskupus-  Šv. Paulius; Šv. Turibijus
Misijas-  Šv. Pranciškus Ksaveras; Šv. Teresė; Šv. Leonardas; Šv. Petras Klaveras
Mistikus- Šv. Jonas (Kryžiaus)
Miškininkus – Šv. Jonas Gvalbertas
Mokines -Šv.Kotryna,  Šv.Uršulė
Mokinius- Šv. Mikalojus; Šv. Jonas Boskas, Šv. Ambraziejus, Šv. Benediktas, Šv. Brigita
Mokyklas-Šv. Juozapas Kalasantas; Šv. Tomas Akvinietis
Mokytojus- Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Grigalius Didysis; Šv. Jonas Salietis
Mokslininkus – Šv. Albertas; Šv. Beda; Šv. Jeronimas
Moteris- -Šv. Agota
Motinas-Švč. Mergelė Marija, Šv. Monika
Muitininkus- Šv. Matas
Muziką -Šv. Arnulfas
Muzikantus-  Šv. Cecilija; Šv. Dunstanas
Muzikantus grojančius pučiamaisiais -Šv. Blažiejus
Mūrininkus – Šv. Steponas; Šv. Barbora

N

Naminius gyvūnus-  Šv. Antanas Egiptietis, Šv. Blažiejus
Namų šeimininkes- Šv. Ona, Šv. Zita
Našlaičius-  Šv. Jeronimas, Šv. Aurelijus
Našles-  Šv. Monika; Šv. Paula, Šv. Anastazija, Pal. Angela Folinjietė, Šv. Batilda
Naujagimius- Šv. Brigita
Neįgaliuosius – Šv. Rokas; Šv. Gilas
Netekėjusias moteris pasaulietes -Šv. Aliodija
Neteisingai apkaltintuosius: Šv. Raimundas Nonatas
Nevaisingas moteris – Šv. Antanas Paduvietis; Šv. Felicita, Šv. Ona
Nėščias moteris – Šv. Margarita; Šv. Raimundas Nonatas; Šv. Gerardas
Nėščių ir norinčių susilaukti vaikelio moterų globėjai: šv. Margarita, šv. Raimundas Nonatas ir šv. Gerardas Majella. Šv. Silvijai moterys meldžiasi, prašant sėkmingo gimdymo.
Norinčias susilaukti vaikų moteris – Šv. Andriejus
Notarus – Šv. Lukas; Šv. Morkus
Nuodėmklausius-  Šv. Alfonsas Liguoris; Šv. Jonas Nepomukas
Nuo nušalimų saugo – Šv.Basilisa, Šv. Genezijus
Nuskriaustus vaikus – Šv. Aliodija
Nuotakas- Šv. Mikalojus Myrietis, Šv. Adelaidė

O

Odininkus – Šv. Baltramiejus
Odos ligomis sergančius – Šv. Antanas, Šv. Blažiejus
Onkologine liga sergančius – Šv. Peregrinas
Oratorius – Šv. Jonas Auksaburnis, Šv. Bedas

P

Pabėgėlius – Šv. Aliodija, Šv. Brigita
Palūkininkus- Šv. Mikalojus Myrietis
Pamatų liejijus -Šv. Barbora
Pamestinukus-  Šv. Nekaltieji Vaikeliai
Pamestus daiktus: Šv. Antanas Paduvietis
Pamestus raktus -Šv. Zita
Pamokslininkus- Šv. Jonas Auksaburnis; Šv. Bernardinas , Šv. Domininkas Sienietis
Paralyžuotuosius – Šv. Osmundas, Šv. Volfgangas, Šv. Alicija
Parašiutininkus – Šv. Mikalojus
Paramedikus – Šv. Mikalojus
Pasiuntinius – Šv. Gabrielius
Pasiutusių karvių liga, nuo Kreutzfeldo Jakobo ligos saugo – Šv. Saturninas
Pašto tarnautojus – Šv. Gabrielius
Patarnaujančius mišiose: Šv. Tarcizijus
Paukščių ir viščiukų augintojus – Šv. Brigita
Piemenis, kerdžius- Šv. Kutbertas; Šv.Bernadeta, Šv. Baltramiejus
Pieno pramonės darbuotojus- Šv. Brigita
Piligrimus, Maldininkus – Šv. Brigita
Pilvo skausmus kenčiančius – Šv. Agapitas, Šv. Armagilas, Šv. Karlas Boromėjus, Šv. Emerentijona, Šv. Erazmas, Šv. Liborijus
Pirmosios komunijos einačius- Pal.Imelda, Šv.Tarcizijus
Pirštinių gamintojus – Šv. Marija Magdalietė
Pynėjus-  Šv. Antanas Egiptietis
Pjūklininkus – Šv. Baltazaras
Plytelių klojėjus- Šv. Barbora
Podagra sergančius – Šv. Andriejus
Poetus- Šv. Cecilija; Šv. Kolumba; Šv. Jonas (Kryžiaus), Šv. Brigita
Policininkus- Šv. Mikalojus, Šv. Ambraziejus
Politikus – Šv. Tomas Moras
Popiežius- Šv. Petras; Šv. Grigalius Didysis
Pribuvėjas -Šv. Brigita
Princeses-Šv. Adelaidė
Protinėmis ligomis sergančius-Šv. Dimpna,  Šv. Viviana, Šv. Medardas

R

Račius-  Šv. Kotryna Aleksandrietė
Radijo darbuotojus- Šv. Gabrielius
Raguočius – Šv. Blažiejus
Rankų skaumus kenčiančius – Šv. Amalburga
Rašytojus-  Šv. Pranciškus Salezas; Šv. Liucija
Raupsuotuosius- Šv. Gilas
Reformatorius – Šv. Bazilijus
Reklamos agentus – Šv. Bernardinas Sienietis
Rentgenologus-  Šv. Mikalojus
Reumatu sergančiuosius –  Šv. Jokūbas Vyresnysis, Šv. Albertas Kašelietis, Šv. Alfonsas, Šv. Amandas, Šv. Kolmanas, Šv. Idesbaldas, Šv. Kilijonas,Šv. Leobinas, Šv. Mauras, Šv. Serapijonas, Šv. Totnanas, Šv. Ursas
Reumatine chorėja sergančiuosius – Šv. Vitas
Rizikuojančius nudegti – Šv. Laurynas
Rože sergančius- Šv. Antanas

S

Sandėlininkus – Šv. Barbora
Sargybinius- Šv. Petras Alkantarietis
Saugo nuo abortų – Šv. Kotryna Švedė
Savanorius -Šv. Vincentas
Sąsakaitininkus –  Šv. Matas
Sekretorius – Šv. Genezijus; Šv. Morkus
Seminaristus – Šv. Karolis Boromėjas
Senbernius -Šv. Aleksandras Pipodietis
Senelius – Šv. Juozapas, Šv. Ona
Senmerges – Šv. Andriejus
Sergančius onkologinėmis ligomis- Šv. Peregrinas.
Sėkmingus gimdymus – Šv. Silvija
Sidabrakalius – Šv. Andronikas
Siekiančius mokslų -Šv. Jonas Marija Vianėjus
Siuvėjus- Šv. Homobonas, Šv. Ieva, Šv. Bonifacas, Šv. Blažiejus
Skaistybę- švč. Mergelė Marija, Šv. Agnietė
Skautus-  Šv. Jurgis
Skydliaukės ligomis sergančius-Šv. Morkus, Šv. Balbina
Skorbutu sergančius – Šv. Balbina
Skubias ir beviltiškas situacijas -Šv. Judas Tadas, Šv. Ekspeditas,  Šv. Rita
Skulptorius –  Šv. Klaudijus
Skrybėlių gamintojus – Šv. Blažiejus, Šv. Barbora
Skrustančiuosius -Šv. Adomas, Šv. Bernadeta
Slaugytojus – Šv. Aleksius
Slidininkus-  Šv. Bernardas
Smurto aukas -Šv. Adelaidė
Sodininkus- Šv. Adelaras;Šv. Adomas, Šv. Agnietė, Šv. Darata; Šv. Fiakras; Šv. Fokas
Spaustuvininkus- Šv. Augustinas; Šv. Genezijus; Šv.Jonas (Dievo), Šv. Brigita
Speleologus –  Šv. Benediktas
Sportininkus – Šv. Sebastijonas
Stalius -Šv. Juozapas, Šv. Volfgangas
Statybininkus- Šv. Vincentas Fereras
Statinių dirbėjus – Šv. Abdonas
Stenografus-  Šv. Kasijonas; Šv. Genezijus
Stiklo pūtėjus-  Šv. Lukas, Šv. Markas
Statybininkus -Šv. Barbora
Stomatologus, odontologus –  Šv. Apolonija
Struma sergančius -Šv. Balbina
Studentus –  Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Tomas Akvinietis, Šv. Ambraziejus, Šv. Benediktas, Šv. Brigita
Su sprogmenimis dirbančius – Šv. Barbora
Su salietra dirbančius – Šv. Barbora
Sūrius – Šv. Baltramiejus

Š

Šaltkalvius- Šv. Dunstanas
Šaulius-Šv. Sebastijonas; Šv.Dunstanas
Šienpjovius – Šv. Gervazas, Šv. Protazas
Širdies ligomis sergančis –  Šv. Jonas (Dievo)
Širdies skausmus (Miokardo infarkto skausmus) kenčiančius- Šv. Blezas, Šv. Svitbertas
Šlapimo pūslės ligomis sergančius – Šv. Blezas
Šokėjus- Šv.Vitas
Švyturių prižiūrėtojus- Šv. Venerijus

T

Taikos siekiančius – Šv. Irena
Taksistus – Šv. Fiakras
Tapytojus- Šv. Lukas
Tarnaites- Šv. Morta; Šv. Zita
Teisėjus-  Šv. Ivas
Teisininkus: Šv. Kotryna Aleksandrietė; Šv. Jonas Kapistranas, Šv. Tomas Moras
Telegrafo ir telefono darbuotojus-Šv. Gabrielius
Televiziją -Šv. Klara Asyžietė
Televizijos darbuotojus –  Šv. Gabrielius
Teologus-  Šv. Alfonsas Liguoris; Šv. Augustinas; Šv. Jonas Evangelistas
Tėvus-  Šv. Juozapas
Tiltų statytojus-  Šv. Jonas Nepomukas
Tinkuotojus- Šv. Baltramiejus
Tretininkus- Šv.. Elzbieta Vengrė; Šv.Liudvikas
Universitetus – Pal.Kontardas Ferinis
Universitetų dėstytojus –  Šv. Jonas Kantietis; Šv.Tomas Akvinietis

U

Ūkininkus-  Šv. Izidorius Artojas; Šv. Jurgis

V

Vaikiškomis ligomis sergančius,nuo vaikiškų ligų saugo -Šv. Aldegunda,Šv.Kiriakas,Šv.Godehardas, Šv.Farildė,Šv.Tilas
Vaikus-Šv.Mikalojus Myrietis; Šv. Lambertas, Šv. Batilda
Vaikus pradedančius vaikščioti ir kalbėti- Šv. Zenonas
Vaikų chorus –  Šv.. Domininkas Savijus
Vaistininkus – Šv.Kozmas , Šv.  Damijonas; Šv. Jokūbas Jaunesnysis
Valkatas – Šv.Benediktas Juozapas Labras
Valtininkus – Šv. Barbora
Vandens tiekėjus – Šv. Barbora
Vandentiekio darbuotojus -Šv. Brigita
Vargonų gamintojus-  Šv. Cecilija
Vargšus- Šv. Antanas Paduvietis; Šv. Laurynas
Vaško lydytojus -Šv. Bernardas
Varnėnus – Šv. Ambraziejus
Verpėjus – Šv. Anastazija
Vėžiu sergančiuosius, nuo vėžio saugo- Šv. Peregrinas, Šv. Aldegunda,Šv.Ezekielis,Šv.Pranciškus,Šv.Žilis, Šv.Jokūbas Salomonas, Šv. Joavanas
Vienišas moteris -Šv. Emilija, Šv. Viviana
Vienuoles moteris – Švč. Mergelė Marija; Šv. Skolastika, Šv. Ada
Vienuolius vyrus: Šv.  Jonas Krikštytojas; Šv. Antanas; Šv. Benediktas
Višbučių darnuotojus – Šv. Amandas; Šv. Julijonas; Šv. Morta
Vilnos vėlėjus – Šv. Jokūbas Jaunesnysis
Vilnos šukuotojus – Šv. Blažiejus
Virėjus-  Šv. Laurynas;Šv. Morta
Visuotinę bažnyčia- Šv. Juozapas
Vyndarius – Šv. Vincentas
Vyskupus-  Šv. Ambraziejus; Šv. Karolis Boromėjas
Votimis sergančius,nuo vočių saugo- Šv. Eligijus

Ž

Žaidybinių kortų gamintojus – Šv. Baltazaras
Žarnyno ligomis sergančius – Šv. Erazmas, Šv. Bonaventūras
Žąsis – Šv. Ambraziejus
Žemdirbius – Šv. Jurgis, Šv. Baltramiejus, Šv. Izidorius Artojas
Žemaitiją -Šv. Aleksandras
Žemės nuomininkus – Šv. Izidorius Artojas
Žirgus- Šv. Gilas; Šv. Ipolitas
Žurnalistus-  Šv. Jonas Salietis
Žvakių gamintojus, žvakidžių dirbėjus – Šv. Ambraziejus; Šv. Bernardas
Žvejus –  Šv. Andriejus; Šv. Petras; Šv. Simonas; Šv. Zenonas; Šv. Magnas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *