Izidė

Izidė (Vasario  25 – Kovo 26 diena)  Kuo Jūs ypatingi? Jūs mėgstate elgtis garbingai ir sąžiningai. Jūs esate idealistai iš prigimties. Jūs turite puikų jumoro jausmą ir esate labai geranoriški. Draugai jus mėgsta,  nes jumis galima pasikliauti. Jūs nekrečiate niekšybių ir mokate būti pavyzdžiu kitiems. Jūsų taip pat negalima apkaltinti… Daugiau skaitykite