Velykiniai mergaičių vardai

Velykiniai mergaiciu vardai aVelykiniai mergaičių vardai yra  vienaip ar kitaip su šia nuostabia švente susiję vardai. Šie vardai pasaulyje ir Lietuvoje tradiciškai teikiami pavasarį ir per Šv. Velykas gimusioms mergaitėms.

Agnė

Agnė –  yra graikų kilmės moteriškas vardas. Šis vardas yra kilęs iš žodžio Ἁγνὴ (hagnē), reiškiančio „tyra, skaisti, šventa“. Iš graikų kalbos vardas vėliau  perėjo į lotynų kalbą, kur jis virto į formą Inesa. Su Šv. Velykomis Agnės vardas yra siejamas dėl labai paprastos priežasties. Agnės vardas taip pat yra kildinamas iš lotynų kalbos žodžio agnus, reiškiančio „ėriukas, avinėlis“. Būtent todėl  jis yra siejamas su Jėzumi ir tradiciškai suteikiamas per Šv. Velykas arba pavasarį  gimusioms mergaitėms. Šis vardas yra mėgiamas visame pasaulyje, ypač Skandinavijos kraštuose. Agnės vardo diena yra švenčiama Balandžio 20 dieną.   Lietuviai mėgsta  šias šio vardo formas – Agnija, Agnetė, Agnietė, Agnesė, Agnesa.

Anastasija

Anastasija – šis  populiarėjantis vardas yra kilęs iš  senovės graikų kalbos žodžio Αναστασία , kuris lietuviškai reiškia „prisikėlimas“.  Anastasijos vardadienis yra švenčiamas Gruodžio 25 dieną. Šv. Anastasija(Anastasija, Nastė ) yra minima 12.25 dieną. Ji  globoja kankinius, audėjus, verpėjus ir našles. Lietuvoje yra paplitusios šios vardo formos –  Anastazija, Anastazja, Nastasja, Nastazija, Anastasja, Nastė, Nastia, Steisė.

Astartė

Astartė- tai senovinis babiloniečių dievybės vardas . Kitose tautose ji žinoma kaip Astartė, Ashtaroth, Ishtar, Eastre,  Baalat, Baaltis, Beltis arba Aštartė. Seniausieji tikėjimai ją laikė vaisingumo, seksualumo ir karo deive. Vardui plintant į Anglo- Saksų apgyvendintus kraštus jis pakito iki Eastre. Jeigu prisiminsite, jog Šv. Velykos anglų kalboje vadinamos Easter, nereikės ilgai gilintis, kodėl kartais šis vardas siejamas būtent su šia diena.

Dominyka

Dominyka – šis vardas yra kilęs  iš lotynų kilmės vardo Dominicus, kuris išvertus iš italų kalbos reiškia „Gimusi Viešpaties dieną“. Viešpaties diena nuo senų senovės yra vadinamas Sekmadienis.  Dominykos vardas taip pat gali būti kildinamas iš lotynų kalbos žodžio dominus ir reikšti „šeimininkė“. Dominykos vardadienis yra švenčiamas 07.06, 03.09, 08.04 dienomis. Šv. Dominika Kampanietė yra minima 07.06 dieną. Šv. Dominyka buvusi kankinė, įmesta į laukinių žvėrių narvą, tačiau šie jos nelietę. Lietuvoje yra mėgstami šie Dominykos vardo variantai – Dominika,  Doma, Domė, Domena, Domita, Domenika, Domineka, Dominga.

Inesa

Reikšmė – Inesos vardas yra laikomas vardo Agnė variantu. Šis vardas taip pat gali būti vedinys iš graikų kalbos žodžio, reiškiančio „stiprus vanduo “ .Yra vardo aiškinimų, teigiančių, jog jis  kilo iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio „nekalta“ . Inesos vardas taip pat gali būti vedinys iš norvegų kalbos žodžio, reiškiančio „žvaigždė “. Inesos vardadienis yra švenčiamas Sausio 21 dieną. Šv. Inesa (Ineza) yra minima 01.21 dieną. Šv. Agnesė (Inesa) iš Romos yra minima 01.21 dieną. Lietuvoje mėgstami šie Inesos vardo variantai – Ina, Inezė, Ineza, Ineta, Inėta, Inija, Ines, Ynez.

Joana

Joana  – šis vardas yra yra kilęs iš hebrajų kilmės vardo Jonas, kuris reiškia „Jahvės (Dievo) išklausyta, palaiminta“. Joanos vardas siejamas su Šv. Jonu Krikštytoju, kuris tiesė kelią Jėzui. Jonas Krikštytojas buvo nužudytas žydų karaliaus Erodo įsakymu. Jo galva nuvo nukirsta ir ant dubens atnešta Erodo podukrai Salomėjai.  Ši buvo įsimylėjus Joną Krikštytoją, o iš pykčio, kad jis nekreipęs  į ją dėmesio, ir liepusi jį nužudyti. Joanos vardadienis yra švenčiamas  02.04, 05.24, 05.30, 08.21, 12.12 dienomis. Šv. Joana (Žaneta, Žana) yra minima 05.24, 05.30 ir 12.12 dienomis. Šv. Joana Arkietė minima 05.30 dieną. Šv. Joana Arkietė globoja belaisvius, kalinius, kankinius, pajuokiamus dėl savo tikėjimo, prievartos aukas, karius, WAC ir WAVES nares, Prancūziją. Lietuviai mėgsta šias Joanos vardo formas – Joanita, Jonita, Jana, Janė, Janina, Jenina, Jonė, Janeta,  Joneta, Jonita, Juana, Juanita, Jona, Joao, Jone, Janna, Žana, Žaneta, Žanėta, Žanna, Žanneta, Ženeta.

Kimana

Kimana- tai amerikietiškas vardas. Shoshonų indėnų kalboje jis reiškia ,,drugelis“. Kimanos vardą amerikiečiai mėgsta suteikti pavasarį ir per Šv. Velykas gimusioms mergaitėms.

Lilijana

Lilijana – šis vardas yra kilęs iš lotyniško vardo Liliana. Šis savo ruožtu yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio lilium, kuris išverstas į lietuvių kalbą reiškia „lelija“. Tradiciškai Lilijanos vardas teikiamas pavasarį ir per Šv. Velykas gimusioms mergaitėms. Lilijanos vardadienis yra švenčiamas  švenčiamas 02.14 dieną. Šv. Liliana yra minima 07. 27 dieną. Lietuviai mėgsta šias vardo Lilijana formas – Lilė, Lilia, Liliana.

Nastė

Nastė – šis vardas yra yra  graikų kilmės  vardo Anastazija variantas. Anastasijos vardas yra kilęs graikų kalbos žodžio Αναστασία, lietuvių kalboje  reiškiančio„prisikėlusi“ . Šv. Anastazija yra minima 04.15 ir 12.25 dieną. Šv.Anastasija globoja kankinius, audėjus, verpėjus ir našles. Šv. Anastazija Romietė yra minima 04.15 dieną. Ji globoja siuvėjus ir Xativa (Ispanijoje).

Palmyra

Palmyros vardas yra yra vedinys iš lotynų kalbos žodžio palma,  ir yra suprantamas kaip „gimusi  Palmių (Verbų)  sekmadienį“. Šis vardas taip pat gali būti vedinys iš ispanų kalbos žodžio, reiškiančio „liekna kaip palmė“. Palmyros vardadienis yra švenčiamas 09.07 dieną.  Šv. Palmatijus yra minimas 05.10 dieną. Šv. Palmas yra minimas 05.18 dieną. Lietuviai mėgsta šias šio vardo formas – Palma, Palmira.

Paskalė

Paskalės vardas yra kilęs  iš hebrajų kalbos žodžio Pacha, reiškiančio ,,velykos“. Paskalės vardadienis yra švenčiamas 05.17 dieną.  Šv. Paskalis yra minimas 05.17 dieną. Šv. Paskalis globoja virėjus, piemenis, Eucharistines organizacijas ir susirinkimus. Šv. Paskalis yra Obado (Filipinuose) globėjas. Lietuvoje žinomos šios Paskalės vardo formos – Paskualė.

Renata, Renė

Renatos ir Renės  vardai yra kilę iš lotynų kalbos žodžio renatus, reiškiančio „ atgimusi “. Renatos ir Renės  vardadieniai yra švenčiami 10.06 ir 11.12 dienomis. Šv. Regina (Reina) yra minima 09.07 dieną. Šv. Regina globoja skurstančiuosius, piemenaites ir kankinimų aukas. Renatas yra minimas 09.02, 10.06 (10.07), 10.19, 11.12 , 12.01 dienomis. Šv. Renatas saugo nuo nevaisingumo.Šv .Rene Gupilis ( Renatus Goupil) yra minimas 10.19 dieną. Jis yra anestezuotojų ir anesteziologų globėjas. Lietuviai mėgsta šias šio vardo formas – Renė, Rėnė, Renėja, Reneta, Renita, Renetė.

Salomėja

Vardas Salomėja yra vedinys iš hebrajų kalbos žodžio שָׁלוֹם (shalom) , reiškiančio „taika“. Salomės (Salomėjos) vardas yra minimas Naujajame Testamente. Salomė buvusi apaštalų Jono ir Jokūbo motina. Salomė taip pat buvo Švč. Mergelės Marijos giminaitė, mačiusi Jėzaus nukryžiavimą ir paliudijusi, jog jo kapas yra tuščias.Salomėjos vardadienis yra švenčiamas  11.17 ir 11.18 dienomis. Šv. Salomėja yra minima 11.08 ir 11.17 dieną. Šv. Salomė yra minima 06.29 dieną. Lietuviai mėgsta šias šio vardo formas – Salomė, Saliomė, Salė, Saloma, Saliamutė, Sali, Saliutė.

Tamara

Tamaros vardas yra kilęs iš hebrajų kalbos žodžių Tamar, reiškiančių  „,palmė arba tobula“.  Šv. Tamara yra minima 05.01 dieną. Šv. Tamara buvo legenindė Gruziją valdžiusi karalienė. Osetų legendose ji taip pat minima kaip orus valdanti deivė. Tamaros vardadienis yra švenčiamas 04.22, 05.01, 05.17, 06.03,11.01, 11.26, 12.24,12.29 dienomis. Lietuviai žino šiuos Tamaros vardo variantus – Tamera, Tamė, Tamika.

Una

Unos vardas yra mažai girdėtas lietuviams. Tai airiškas vardas, kilęs  iš airių vardo Oonagh. Šis savo ruožtu yra kilęs iš airiško žodžio uan, lietuviškai reiškiančio ,,ėriukas“. Lotynų kalboje šis vardas reiškia ,,viena,vienintelė“. Airijoje Unos vardu buvo vadinama fėjų karalienė, turėjusi nuostabius aukso spalvos plaukus. Lietuviai labiau mėgsta šį vardo variantą- Unė.

Veronika

Veronikos vardas yra kildinamas iš graikų vardo Berenikė arba (Ferenike). Šis  savo ruožtu yra kildinamas   iš graikiškų žodžių, reiškiančių „nešti ir pergalė, tai yra jis reiškia – pergalės nešėja“. Veronikos vardas taip pat siejamas su Šv. Velykomis. Šiuo vardu buvo vadinama Naujajame Testamente minima moteris, ištiesusi nešančiam kryžių Jėzui savo šydą. Jėzus paėmęs šydą ir juo nusišluostęs prakaituotą veidą. Vėliau jis grąžinęs šį šydą gailestingajai moteriškei. Ant šio šydo ir likęs Jėzaus veido atvaizdas, kuris lotyniškai vadinamas vera icon, tai yra,, tikras (Kristaus) atvaizdas“. Viduramžiais ši moteris buvo pradėta vadinti Šv.Veronika. Pasak legendos pats šydas yra saugojamas Šv. Petro Bazilikoje. Veronikos vardadienis yra švenčiamas 01.13, 07.09, 07.12 dienomis. Šv. Veronika (Vera) yra minima 01. 13, 07.09, 07.12 dienomis. Šv. Veronika Milanietė (minima 01.13 dieną) yra Binasco (Italijoje globėja). Šv. Veronika yra minima 07. 12 dieną. Šv. Veronika saugo mirštančiuosius ir kraujuojančius. Ji yra skalbėjų, verpėjų, tarnaičių, namų šeimininkių, fotografų, namų ekonomų, siuvėjų globėja. Šv. Veronika taip pat saugo nuo nukraujavimų.  Lietuviai mėgsta šias Veronikos vardo formas – Vera, Verutė.

Jeigu jums patiko, -siūlome pasižiūrėti mūsų filmuką apie Velykinius mergaičių vardus.

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *