Ožio diena

 Ožio diena Ožio diena      

Dabar minima Lapkričio 12 dieną. Ši diena laikoma paskutine rudens švente.

Lapkričio 11 diena buvo vadinama Šventojo Martyno dieną. Ši diena įprastai buvo laikoma  ganiavos pabaigtuvių diena. Tą dieną būdavo  baigiami lauko darbai, į tvartus suvaromi gyvuliai. Nustojama dirbti Žemė ir ji  paliekama žiemos poilsiui. Iki  šios dienos būdavo privalu  reikia atsiskaityti su samdiniais, kerdžiumi, kaimo malūnininku, kalviu, atiduoti skolas, atpilti javų, sumokėti mokesčius. Tą dieną tradiciškai būdavo  Išrenkami kaimo vyresnieji, ginčų teisėjai. Senovėje lietuviai šią dieną arba Lapkričio 12-ąją  taip pat  šventė Ožio šventę, kuri buvo Žiemos šauktuvės ir ritualinės rudens palydos.  Ožio diena piemenims buvp labai svarbi, nes prisnigus piemenėliams prasidėdavo savotiškos atostogos, kaie  nebereikėjo  tęsti ganiavos, jiems būdavo leidžiama pailsėti.

Kaip buvo švenčiama Ožio diena?

Pamiškėje paprastai piemenys išsirinkdavo patį storiausią ir balčiausią beržą. Netoli šio  medžio būdavo sukuriamas laužas, tartum žiemos dievams ką aukotų.

Kad greičiau pasnigtų, piemenys aplink beržą tris kartus apvesdavo baltą ožką. Baltas beržas ir balta ožka turėdavę simbolizuoti sniegą,. Mažiausią piemenuką užsodindavo raitą ant ožkos. . Vesdami ožką  aplink beržą sakydavę žodžius: „Sniegas, sniegelis, sniegutis“ ir plakdavę ožkai  per šonus. Jei ožka subliauna, buvo spėjama  ar greit snigs. Vedamai  ožkai taip pat buvo stebimos akys: Jei ožka žiūri į šiaurę – snigs, žiema greitai ateis, jei į pietus – dar nebus žiemos, jei akys ašaroja – ji nuoširdžiai prašė žiemos, jei ne – dar teks ganyti . Piemenukai  taip pat žaisdavę  žaidimą „oželį“, kurio metu  prie galvos pridėję pirštus „baidydavosi“, erzindavo vienas kitą. Ožiai buvo papuošiami kaip karaliai, su karūnomis. Jie būdavę  vaišinami kopūstais ir morkomis. Ožio dieną lauke ant laužo piemenukai paskutinį kartą kepdavo savo skanėstą – kiaušinienę iš dvylikos  kiaušinių. Baltas ožys  turėdavęs tapti  tarpininku tarp dieviškojo pasaulio ir žemiškojo. Buvo tikima, jog jis galįs priartinti žiemą ir savo elgesiu išduoti apie ateitį.

Piemenėliai  ne tik badydavosi, bet ir  taukšėdavo šermukšninėm ar  kaduginėm lazdom, dainuodavo linksmas talalines, erzindavosi: „Vardan šarkų! Čia nieks, čia grieks, čia visa pakūta“. Užlipę ant akmens, kelmo, apversto kubilo pliekdavo oratorijas, prakalbas: „Tu, ožy, baltaplauki, prašyk pono Dievo, kad greičiau užsnigtų, o jei neužsnigs, mes tave prilupsim“. Paskui jie šokdavę „Ožkelę“, „Oželį“, kitus apeiginius šokius.  Po to ant laužo kepdavę kiaušinienę iš dvylikos kiaušinių . Jeigu po šių apeigų sniegas greitai nepasirodydavo, tuomet viskas būdavo  kartojama iš naujo. Šeimininkės, sužinojusios, kad piemenys vedė ožį aplink beržą, duodavo  jiems sūrį – išpirkai už  gyvulėlius, kad jų nekamuotų

Dabar Ožio dienos tiesiogiai niekas nemini. Ožio diena  paprastai organizuotai švenčiama tik  folkloro ansamblių iniciatyva, o kasdieniniame žmogaus gyvenime šios dienos papročiai jau yra išnykę.

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *