Alytaus vaikų lopšelis–darželis Pasaka

Alytaus vaikų lopšelis–darželis Pasaka

Įstaigos Adresas:

Vingio g. 7a
LT-63219 Alytus
Lietuva
Telefonas: +370 315 76600, (370) 315 76 601,

El. Paštas:ldpasaka@takas.lt

Įstaigos internetinis puslapis : http://www.alytauspasaka.lt/

Įstaigos pavadinimas – Alytaus vaikų lopšelis-darželis Pasaka

Įstaigos grupė – Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis

Ugdymo kalba –Lietuvių

Mokymo forma-

 • Dieninės grupės

Įmonės kodas: 191052755

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga .Priklausomybė – Alytaus miesto savivaldybės taryba

Vadovas – Direktorė- Nijolė Banienė

Pagrindinės veiklos sritys:

 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
 • Kitos paskirtys – specialiųjų poreikių vaikų, turinčių žymų ir vidutinį kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, ugdymas.

Ugdymo programos:

 • Darželio pedagogai dirba pagal šias ugdymo programas:
 • Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo programa
 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 • Etninio ugdymo gairės „Po Tėviškės dangum“
 • Lopšelis-darželis dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“.
 • Lopšelis-darželis ,,Pasaka“ dalyvauja paramos programoje  ,,Pienas vaikams“ ir  Europos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.
 • Darželio profilis – etnokultūrinis. Įstaigoje sukurta savita jauki aplinka, siejama su tautos kultūra.

Specialistai:

 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogės
 • Logopedė
 • Meninio ugdymo pedagogė
 • Sveikatos priežiūros specialistė

Papildomos paslaugos ir sąlygos:

 • Į lopšelio grupes vaikai priimami nuo 1 iki 3 metų, darželio grupes – nuo 3 iki 5 metų, priešmokyklines grupes – 5-6 metų.
 • Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų:
 • lopšelio grupėse nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų,
 • nuo 1 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų,
 • darželio grupėse ne daugiau kaip 20 vaikų,
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse gali būti 5-20 vaikų.
 • Išimties atveju, direktoriaus sprendimu, į lopšelio grupę gali būti priimami ir jaunesni nei 1 metų vaikai.
 • Vaikams turintiems kalbos raidos ir komunikacijos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.
 • Tėvams pageidaujant, už papildomą mokestį, vaikai mokomi anglų kalbos ir ugdomi šokių būrelyje.

Darbo laikas:

 • Lopšelis-darželis dirba 5 dienų darbo savaitę.
 • Darželio darbo laikas: 7.00 – 17.30 val.
 • Budinti grupė dirba: 6.45 – 18.15 val.
 • Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.
 • Vasaros atostogos Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ numatomos liepos ir rugpjūčio mėn.
Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *