Skaičius 6666

6666 – Jeigu pastebite šį skaičių, esate raginamas susikaupti ties dvasiniais dalykais ir šiek tiek atsitraukti nuo finansinių rūpesčių. Jūsų reikalai tikrai taisosi, tačiau kol jūs pats nepradėsite giedriau žiūrėti į pasaulį, niekas už jus to nepadarys. Pabandykite ne tik imti, bet ir duoti, – ir jūsų gyvenimas įgis prasmę.… Daugiau skaitykite