Velykiniai berniukų vardai

Velykiniai berniukų vardai Velykiniai-berniuku-vardai

Šie vardai tradiciškai teikiami pavasarį ir per Šv. Velykų laikotarpį gimusiems berniukams.

Anastazas
Vardas Anastazas yra  vedinys iš graikų kalbos ἀνάστασις (anastasis), reiškiančio  „prisikėlęs“.Šv. Anastazas yra minimas  01.22, 04.27 dienomis. Šv. Anastazas globoja auksakalius. Jis saugo nuo galvos skausmo.Šv. Anastazijus globoja vilnos vėlėjus ir audėjus. Anastazo vardadienis yra švenčiamas 01.09, 01.22, 04.27 dienomis. Lietuvoje yra paplitę šie vardo variantai – Anastazijus, Nastazas, Nastas, Nastys.

Andrius
Andriaus vardas neretai teikiamas per Šv. Velykas gimusiems vaikams, bes Šv. Andriejus buvo vienas iš dvylikos apaštalų. Jis buvo pirmasis Jėzaus mokinys .
Šv. Andriejus (Andrius) yra minimas 01.06, 02.04, 05.13, 05.16, 08.19, 11.10, 11.30 dienomis. Šv. Apaštalas Andrius globoja Achają, Graikiją, Škotiją, Rusiją. Jis saugo  žvejus, mergeles, senmerges, vienišas moteris, netekėjusias moteris, norinčias susilaukti vaikų,  Ispanijos karines pajėgas, sergančiuosius gerklės ligomis ir podagra. Jis dažnai vaizduojamas su žvejo tinklu, su žuvimis rankose arba su kryžiumi. Andriaus vardadienis yra švenčiamas 02.04, 05.16, 11.01, 11.10, 11.30 dienomis. Lietuviai mėgsta šiuos Andriaus vardo variantus – Andriejus, Andris, Andrianas, Andrijonas, Andridas, Andrys, Andrėjas, Andrėjus, Andronikas. Andrejus, Andrijus, Andrėj, Andras, Andrys, Andas.

Angelas
Vardas Angelas yra vedinys iš graikų kalbos žodžio αγγελος (angelos), lietuvių kalboje reiškiančio   „žinianešys, pasiuntinys “.Angelo vardą mėgstama teikti per Šv. Velykas gimusiems berniukams, nes būtent Angelas pranešė Marijai apie būsimo sūnaus gimimą. Šv. Angelas (Anielius) yra minimas 05.05 dieną. Šv. Anielius yra Licata (Italijoje) globėjas. Angelo vardadienis yra švenčiamas 05.05 ir 05.31  dieną. Lietuviai mėgsta šiuos Angelo vardo variantus – Anchelikas, Andželas, Anelius,  Anielius, Angelius, Angelo,Angelico, Anielius, Angel, Angelijus, Andželis, Aniel.

Elijas
Vardo  Elijas kilmė gali būti aiškinama įvariai. Jis gali būti kilęs  iš graikų žodžio Helios, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia  „saulė“ . Šis vardas taip pat gali būti vedinys iš lotynų pavardės „saulė“. Labiausiai tikėtina šio vardo kilmės versija šį vardą  kildina iš hebrajų kalbos žodžių Elijahu, kas reiškia  „Dievas išklausė, arba  šventykla“. Yra vardo kilmės teorijų, aiškinančių jog Elijo vardas yra vedinys iš arabiško miesto pavadinimo „Jeruzalė“. Elijas buvo pranašas, kuris gyveno  IX a. pr. m. e. Izraelyje karaliaus Ahabo valdymo metais. Šv. Elijas yra minimas 02.16, 03.10, 04.16, 04.17, 07.04, 07.05,  07.20, 08.26  ir 09.19 dienomis. Šv. Pranašas  Elijas yra minimas 07.20 dieną. Jis globoja Karines Oro  Pajėgas, Aeronautiką, Rumunijos Oro Karines Pajėgas, Karmelitų ordiną. Vardadienis – Elijaus vardadienis yra švenčiamas 04.17 ir  07.20 dienomis. Lietuviai mėgsta šiuos Elijaus vardo variantus – Elias, Elijus, Halias, Elis, Elius, Elajus, Elijus, Ėlijus, Elijuš, Elajus, Ilja.

Jokūbas
Jokūbo vardas yra yra kilęs iš hebrajų kalbos šaknies עקב , kuri gali būti verčiama  „ sekantis paskui (Jahvę) arba griebiantis už kulno”.  Pagal kitą vardo kilmės aiškinimą, spėjama, jog šis vardas yra kilęs iš kitos šaknies Ya’aqov’el  ir turėtų būti verčiamas „tesaugo Dievas” Jokūbo vardas yra minimas Biblijoje.  Pasak Senojo Testamento,  Jokūbas buvo jauniausiasis Izaoko ir Rebekos sūnus. Jis  gimė įsitvėręs į savo dvynio brolio Ezavo kulną. Kad ir būdamas jaunesniuoju broliu,tačiau šis pergudravo brolį ir įgijo pirmagimio teises ir palaiminimą. Jokūbas buvo vedęs  dvi žmonas, kurių vardai buvo Lėja ir Rachelė. Abi jos buvo seserys.  Jis susilaukė dvylikos sūnų, kurie vėliau tapo dvylikos žydų genčių patriarchais. Jokūbo vardu taip pat buvo vadinamas vienas iš dvylikos Jėzaus apaštalų. Šv. Jokūbas yra minimas 02.07, 05.03, 06.01, 07.25, 08.06 ir 11.28 dienomis. Šv. Jokūbas globoja mokytojus. Jokūbo vardadienis yra švenčiamas 05.03,06.01, 07.25, 11.28 dienomis. Lietuviai mėgsta šiuos Jokūbo vardo variantus – okubas, Jakobas, Jakubas, Jokūbas, Jikūbas, Diegas, Džeimsas, Kimas.

Jonas
Vardas Jonas yra kilęs iš hebrajų kalbos žodžių, reiškiančių  „Jahvės (Dievo) išklausytas, palaimintas“. Jono vardas yra minimas Biblijoje. Šį varda turėjo beveik 200 šventų asmenų. Šv. Apaštalas užėmė ypatingą vietą tarp dvylikos mokinių, taip pat ir Jėzaus širdyje. Tad jam priskiriamoje Evangelijoje jis pats save pavadino mylimiausiu mokiniu. Jis priglaudė savo galvą prie Jėzaus krūtinės paskutinės vakarienės metu. Šv. Jonas Evangelistas yra minimas 12.27 dieną. Jis globoja knygų pardavėjus, prekiautojus meno dirbiniais ir spaustuvininkus. Jono vardadienis yra švenčiamas 01.31, 03.08,03.27, 03.29, 03.30, 04.07, 06.12, 06.24,08.13, 08.19, 09.13, 10.09, 10.23, 12.04, 12.12 dienomis. Lietuvoje yra mėgstami šie Jono vardo variantai – Janis, Jonis, Jonius.

Juozapas
Vardas Juozapas yra vedinys iš hebrajų kilmės vardo Jusef (Jusuf) . Šis savo ruožtu yra kilės iš hebrajų kalbos žodžių  יוֹסֵף (Josef), reiškiančių  „teprideda Jehova (Dievas) prie šio (gimusio) dar vieną sūnų“.  Šv. Juozapas buvo Marijos sužadėtinis, vėliau tapęs Jėzaus globėju. Šv. Juozapas yra minimas 03.19, 03.23, 05.01, 08.25, 09.18 dienomis. Šv. Juozapas yra šventosios šeimos globėjas, kuris tapo ir visos Bažnyčios globėju. Jis saugo nuo abejonių ir dvejonių. Taip pat globoja šeimas, vedusiuosius, našlaičius, šeimų tėvus, abejojančiuosius, stalius, baldžius,dirbančiuosius ir darbininkus, inžinierius, konditerius, emigrantus, imigrantus, tremtinius, vaikus, nėščiąsias ir negimusius kūdikius, mirštančiuosius, šeimas ir tėvus, ieškančius namų, darbininkus, keliautojus,  buhalterius, advokatus, teisininkus, baristas, duobkasius, ratų dirbėjus,  kapinių darbuotojus, keliaujančius preikeivius, mokytojus, socialinį teisingumą, kovojančius prieš komunizmą, besiruošiančius pirkti savo namus, račius,  Kanados Oro Pajėgas, Katalikų Bažnyčią, II-jį Vatikaną, Amerikos žemynus, Kiniją, Austriją, Belgiją,  Bohemiją, Kanadą,  Korėją, Meksiką, Naująjį Pasaulį, Peru, Vietnamą, Kroatus. Juozapo vardadienis yra švenčiamas 03.19, 03.23, 05.01, 08.25, 09.18 dieną. Lietuviai mėgsta šiuos Juozapo vardo variantus –  Juozas, Juozapatas, Juozapotas, Juzas, Juzefas.

Matas
Vardas Matas yra vedinys iš hebrajų kalbos žodžio מתי arba graikų  Απόστολος Ματθαίος) Matityahu , kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia„Dievo dovana“. Yra kita vardo kilmės teorija, teigianti jog šis vardas yra vedinys iš škotų žodžio Mathúin, kuris lietuviškai reiškia „lokys“.Šv. Apaštalas Matas yra minimas 09.21 dieną. Jis buvo muitininkas, kuris tapo Jėzaus mokiniu ir palydovu. Šv. Matas yra vienos iš keturių Evangelijų autorius. Šv. Matas globoja buhalterius, bankininkus, apskaitininkus, muitininkus ir finansų inspektorius, dirbančius su pinigais,  sargus, apsaugos darbuotojus, mokesčių inspektorius, biržos maklerius,  mokesčių rinkėjus, Ortignano Raggiolo, Salerno, San Marco in Lamis, Vila d’Ogna (Italijoje), San Mateo, Ibiza (Ispanijoje). Mato vardadienis yra švenčiamas 09.21, 02.24 dienomis. Lietuvoje mėgstami šie vardo variantai – Motiejus, Matejas, Matėjus, Matejus, Matutis.

Nikodemas
vardas Nikodemas yra graikų kilmės vardo Nikodemos variantas. Šis savo ruožtu yra vedinys iš graikų kalbos žodžių νικη- nike ir  δημος -demos, kurie išversti į lietuvių kalbą reiškia „ pergalė ir liaudis, tauta“. Nikodemas buvo slaptas Jėzaus mokinys. Šv. Nikodemas yra minimas 03.27, 05.11, 07.14, 08.03 dienomis. Šv. Nikodemą minime 08.03 dieną. Jis priklausė aukščiausiajam Žydų teismui ir buvo slaptas Jėzaus mokinys, viešai gynęs Jėzų teisme. Tai buvo labai išsilavinęs žmogus, fariziejus, sinedriono narys. Kartu su Šv. Juozapu jis paguldęs Jėzaus kūną į kapą. Jis atnešė kvapiųjų tepalų nukryžiuoto Kristaus kūnui ištrinti ir pasirūpino jo palaidojimu. Po Kristaus mirties jis išdrįso viešai prisipažinti esąs Jėzaus gerbėjas ir mokinys.  Už tikėjimą Jėzumi Kristumi Šv. Nikodemas buvo išmestas iš sinagogos ir vėliau išvarytas iš Jeruzalės. Nikodemo vardadienis yra švenčiamas 03.27, 05.11, 07.14, 08.03 dienomis. Lietuviams žinomi šie Nikodemo vardo variantai – Nikodim, Nikomedas.

Oktavijonas
Vardas Oktavijonas yra  vedinys iš lotynų kalbos žodžio octavius, reiškiančio „aštuntas“. Su Šv. Velykomis šis vardas siejamas atmenant aštuonias didžiųjų bažnyčios švenčių šventimo dienas- oktavas. Šv. Oktavijonas yra minimas 03.22 dieną. Oktavijono vardadienis yra švenčiamas 03.22, 11.20 dieną. Lietuvoje žinomi šie Oktavijono vardo variantai – Oktavijus, Oktavianas

Oanas
Oano vardas yra airiškos kilmės. Airių kalboje šis vardas reiškia  ,, ėriukas”. Lietuviai geriau žino kitą šio vardo formą- Ovenas.

Oziris
Oziris yra egiptietiškos kilmės vardas. Šiuo vardu buvo kas metai iš numirusiųjų prisikeliantis  senovės egiptiečių dievas. Ozirio vardą mėgsta amerikiečiai.

Paskalis
Vardas Paskalis yra vedinys iš hebrajų kalbos žodžio peisach, lietuvių kalboje reiškiančio   ,,velykos“.Šv. Paskalis yra minimas 05.17 dieną. Šv. Jis globoja virėjus, piemenis, Eucharistines organizacijas ir susirinkimus. Šv. Paskalis yra Obado (Filipinuose) globėjas. Paskalio vardadienis yra švenčiamas 05.17 dieną. Lietuvoje žinomi šie šio vardo variantai – Paschalis, Paschal, Paskal, Pasco, Pacco.

Petras
Vardas Petras yra   vedinys iš graikų kalbos žodžio petros, reiškiančio “ uola, akmuo- tvirtas kaip uola”. Petro vardu Jėzus pavadino apaštalą  Simoną. Simonas Petras buvo vienas iš garsiausiųjų Dvylikos apaštalų ir yra  laikomas pirmuoju popiežiumi. Simbolinę  Petro vardo prasmę atskleidžia Jėzaus žodžiai, kad Petras būsiantis uola, ant kurios jis pastatysiąs savo bažnyčią. Pagal Šventąjį raštą Jėzus Kristus nuspėjęs, kad po jo arešto Petras tris kartus jį išduos. Kai Jėzus Kristus buvo pagautas, Petras bandė jį apginti puldamas kalaviju ir nukirsdamas sargybiniui ausį. v. Petras  yra minimas 01 09, 01 28, 02 21, 04 15, 04 28, 06 02, 06 29, 07 30, 10 18, 11 26, 12 21 dienomis. Šv. Petras Apaštalas saugo nuo karštinės, kojų susirgimų ir beprotybės. Jis globoja kepėjus, tiltų statytojus, mėsininkus, laikrodininkus,  laikrodžių gamintojus, žvejus, batsiuvius,  derliaus rinkėjus, šaltkalvius , spynų dirbėjus, mūrininkus, tinklų nėrėjus, laivų statytojus, batsiuvius, mūrininkus, popiežius ir popiežiją, ilgaamžius, Visuotinę Bažnyčią. Šv. Petro globą pasirinko Berlyno, Berno, Davao, Montpeljė, Filadelfijos, Calbajogo. Knoksvilio, Džeksono, Las Vegaso, Maralalo, Marketo, namibės, Peterboro, Providensės, Skrantono, Trois Rivieres Vyskupijos ir Arkivyskupijos, Iles Saint -Pierre et Miquelon apaštališkasis vikariatas, Lesseins, Leuven, Sint Pieters Rode (Belgijoje), Londonas, Exeterio Kolegija (Anglijoje), Chartres Cluny, Moissac (Prancūzijoje), Bremenas, Kelnas, Kopenikas, Naumburgas, Obermasbergas, Regensburgas,Wcathendonk, Worms (Vokietijoje), Adria, Affi, Agordo, Agropoli, Bagno a Ripoli, Belvedere Ostrense, Capolona, Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Piedmontas, Castiglion Fibocchi,  Chatillon, Aosta,  Gabiano, Imér, Lanuvio, Luino, Montecorvino Rovella,  Morbegno, Pogliano Milanese, Ponte San Pietro, Roma, Tagliacozzo, Umbria, Vaglia (Italijoje), Birzebbuga,  Mdina,  Nadur, Gozo (Maltoje), Poznanė (Lenkijoje), Toa Baja( Puerto Rike), Sankt Peterburgas (Rusijoje), Dunajská Streda (Slovakijoje). Petro vardadienis yra švenčiamas 01.09; 01.28; 02.21; 04.15; 04.28; 06.02; 06.29, 07.30; 10.18; 11.26; 12.21 dienomis.

Pilypas
Vardas Pilypas yra vedinys iš  graikų kalbos žodžių  Φίλιππος, reiškiančių ”draugas ir žirgas”. Naujajame Testamente minimas Šv. Pilypas buvo vienas iš 12 Jėzaus Kristaus apaštalų. Šv. Pilypas  Apaštalas yra minimas 05.03 dieną. Jis  globoja skrybėlininkus ir konditerius. Jis taip pat globoja Andorą, Liuksemburgą, Urugvajų, Philippeville (Belgijoje), Verlioca (Kroatijoje), Kamenzą (Vokietijoje), Airole, Azzone, Campitello di Fassa, Canosa Sannita,  Carovigno, Castelleone, Chialamberto, Chiesa in Valmalenco, Cornaredo,  Cortina d’Ampezzo, Diso, Erbezzo, Farra d’Alpago, Faver, Frascati,  Gavardo, Giussano, Laveno Mombello, Monte Castello di Vibio,  Monterotondo, Nemi, Piea, Predazzo, Rueglio, San Giacomo Filippo,  Scarperia, Selvino, Serramezzana, Terres, Venegono Inferiore, Zambana (Italijoje), Montevideo (Urugvajuje). Pilypo vardadienis yra švenčiamas 05.03, 05.11, 05.26, 07.10,09.02, 05.26; 08.23 dienomis. Lietuviams žinomi šie Pilypo vardo variantai – Filip, Filipas.

Renatas
Vardas Renatas yra vedinys iš lotynų kalbos žodžio renatus, reiškiančio  „atgimęs, gimęs iš naujo “.Šv. Renatas yra minimas 09.02, 10.06 (10.07), 10.19,  11.12 , 12.01 dienomis. Šv. Renatas saugo nuo nevaisingumo. Renato vardadienis yra švenčiamas  10.06 ir 10.07 dienomis. Lietuvoje žinomi šie vardo vardo variantai – Renas, Renat, Renato, Renetas, Rene, Renijus, Renis, Renius.

Simonas
Vardas Simonas yra kilęs iš hebrajų kalbos žodžių Σίμων, reiškiančių  „ Dievas išgirdo“. Simonas buvo vienas iš dvylikos apaštalų. Jis dar travadinamas Simonu Zelotu arba Simonu Kananiečiu, taip atskiriant jį nuo Apaštalo Petro. Simono pravardė Kananietis, kuri kartais neteisingai suprantamas kaip „iš Kanos miesto“, kilo iš hebrajų kalbos žodžio qan’ana‘ – „uolusis“. Ši apaštalo pravardė galėjo reikšti jo priklausymą politiniam – religiniam zelotų judėjimui. Zelotai buvo nesutaikomi kovotojai su romėnų valdymu. Šv. Simonas yra minimas 01.05, 04.20 ir 10.28 dieną. Šv. Simonas globoja visus, kurie pjausto medį ar marmurą. Simono vardadienis yra švenčiamas 01.05, 04.19, 10.28 dienomis. Lietuvoje paplitę šie Simono vardo variantai – Simas, Siman, Simanas, Simantas, Simeonas.

Tomas
Vardas Tomas yra kilęs iš  aramėjiško vardo Ta’oma. Šis vardas yra vardo Taama graikiškas vedinys, kilęs iš žodžių תאומא T’oma ,. Θωμάς reiškiantis „dvynys“. Šv. Tomas buvo vienas iš 12 Apaštalų, kuris išgarsėjo  nepatikėjęs tuo, kad prisikėlęs Jėzus iš tikrųjų yra gyvas. Kai Jėzus pasirodęs ir paprašęs netikintį Tomą, kad šis pirštu paliestų jo žaizdas, priblokštas Tomas ištarė: Mano Viešpats ir mano Dievas. Žodžių junginys netikintis Tomas (neviernas Tamošius) vėliau tapo skeptiko sinonimu.  Šv. Tomas Apaštalas yra minimas 07.03 dieną. Jis  globoja architektus, statybininkus, virėjus, atsivertusiuosius ateistus. Jis yra Indijos, Šv. Tomo Krikščionių globėjas. Tomo vardadienis yra švenčiamas 01.03, 01.28,02.06, 02.12, 02.24, 03.07, 03.11, 03.27,05.30, 06.19,  06.22, 07.06, 07.03,07.04, 07.30,09.06, 09.22, 10.12, 10.29, 11.22, 12.01, 12.10, 12.12, 12.21, 12.29 dienomis.Lietuviai mėgsta šiuos Tomo vardo variantus – Tamošius, Tumas, Tamašas, Tamošius, Tomazas, Tomislovas.

Velykiniai berniukų vardai yra surašyti šiame filmuke

Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *